Pagini

sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Acte necesare obtinerii Autorizatiei de ConstruireCONTINUTUL  CADRU

Al documentatiei in baza careia se solicita eliberarea autorizatiei de construire

Acte
        Cerere tip insotita de anexa completate,semnata si stampilata de architect autor al proiectului.
        Dovada OAR
        Certificatul de urbanism insotit de plansele anexa(copie)
        Documentatia de urbanism (dupa caz-copie;HCG MB//HCL S1,aviz urbanism,plansa reglementari)
        Titlul de proprietate(copie legalizata,intabulat)
        Documentatia pentru atribuirea numarul cadastral(copie;cel putin planul si fisa corpului de proprietate)
        Declaratia notariala a proprietarului/proprietarilor privind inexistenta litigiilor(original)
        Acordurile notariale  ale vecinilor/proprietarilor (dupa caz-original)
        Avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism(copie)
        Studiul/avizul geotehnic(dupa caz-original)
        Expertiza tehnica privind toate lucrarile propuse(dupa caz-original)
        Referatele de verificare ale proiectului(dupa caz-original)

Proiectul de autorizare a lucrarilor
Exemplarul 1

Piese scrise
        Foaie de capat/prezentare a proiectului
        Lista cu semnaturile proiectantilor
        Memoriul de arhitectura
        Memoriul privind verificarea coeficientului de izolare termica G(dupa caz)
        Memoriul de rezistenta(dupa caz,memoriul va fi vizat de Inspectoratul in Constructii al MB)
        Memoriile de instalatii(dupa caz)
        Devizul general al lucrarilor/Evaluarea costurilor lucrarilor(original)

Piese desenate
Conform continutului cadru al proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii(Anexa I la Legea 50/91)

Exemplarul 2

Piese desenate
Conform continutului cadru al proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii(Anexa I la Legea 50/91).

NOTA:
Actele si piesele scrise si desenate mentionate vor fi asezate in dosar in mod obligatoriu in ordinea de mai sus,fisele vor fi numerotate incepand cu sfarsitul documentatiei,iar piesele vor fi pliate format A4.
In situatia in care documentatia va fi incomplete sau nenumerotata,ea va fi returnata petentului.

In vederea intocmirii corecte a fiecarei piese din documentatie ce va fi depusa la dosar-conform continutului cadru de mai sus-se va consulta Anexa 1 la Legea 50/1991,republicata in Monitorul Oficial Pagina 1,nr 933/2004.
Cartusul planselor va fi intocmit strict in conformitate cu modelul continut de Anexa 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991,aprobate cu OMCT nr 1430/2005.
Pentru documentatiile cuprinzand sub 150 de file,beneficiarul va folosi pentru indosariere o singura mapa din plastic.
Pentru documentatiile cuprinzand peste 150 de file,beneficiarul va folosi pentru inosariere unul sau (dupa caz)mai multe bibliorafturi/cutii cartonate.


3 comentarii:

sandu spunea...

Dear friend,
I want to introduce you to a website that I recently found to make big money online.

It works 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, and for not just days or weeks, but for months and months, making you huge of profit.
$0.00 invest - earn $780.00 daily.
It's real and easy way to make money in online.

Go to the link below to learn more:
http://www.BigExtraCash.com/aft/3219adfd/2a7dab89.html


Best regards,

sandu panga

ionut spunea...

complimente

Vane spunea...

iarasi.. foarte multa birocratie.. pt cateva foi

Trimiteți un comentariu